NEN3140 inspectie

In de Arbowet en de meeste brandverzekeringspolissen voor bedrijven is de NEN1010 / NEN3140 clausule opgenomen. Feitelijk betekent dit dat de elektrische installatie en de daarop aangesloten elektrische apparatuur moeten voldoen aan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vervat in NEN1010 en NEN3140.

 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan. Vergeet niet uw naam, adres van het pand en uw telefoonnummer te vermelden.

Noodzaak

Wanneer een elektrische installatie niet voldoet aan de eisen van NEN1010 en keuringsrapporten conform NEN3140 ontbreken, kan dit betekenen dat een brandschade door verzekeraars niet wordt uitgekeerd. Dit wordt dan veelal gemotiveerd door de stellingname dat de brand veroorzaakt is of verergerd moet zijn door de - gebrekkige - elektrische installatie.

Onze werkwijze

Wij voeren een NEN1010 / NEN3140 inspectie van een laagspanningsinstallatie grondig en deskundig uit. Zo maken wij gebruik van professionele apparatuur om de installatie grondig te inspecteren. De inspectie bestaat uit een visueel component, thermografische waarneming, en uit metingen en beproevingen. Het geheel wordt verwerkt in een uitgebreide rapportage met aanbevelingen inclusief foto's samen met een onderbouwing van de bepaling van inspectiefrequentie.

Tarieven

€ 299,-

Heeft uw woning of bedrijfspand een vloeroppervlak t/m 250 m2, dan is het starttarief € 299,- exclusief btw.

€ 399,-

Heeft uw woning of bedrijfspand een vloeroppervlak tussen 251 en t/m 500 m2, dan is het starttarief € 399,- exclusief btw.

Op aanvraag

Heeft uw woning of bedrijfspand meer dan 501 m2 vloeroppervlak, dan bespreken wij vooraf het tarief samen met u.

Call Now Button